Publicerat 

Vad finns i våra arkiv och samlingar?

 

Svenska Missionskyrkans arkiv

Svenska Missionsförbundet, som Svenska Missionskyrkan hette fram till 2003, fattade redan 1916 beslut om att samfundet skulle ha ett arkiv. I början av 1980-talet deponerades stora delar av arkiven till Riksarkivet i Stockholm. Merparten av föremålssamlingarna har överlämnats till Etnografiska museet i olika omgångar.

Svenska Missionskyrkans arkiv omfattar mer än 200 arkivbildare och runt en och en halv hyllkilometer arkivhandlingar som idag finns dels på Riksarkivet, dels på Döbelnsgatan 12. De flesta arkivhandlingarna är pappershandlingar, men arkiven är också rika på fotografier (det finns bl.a ett omfattande bildarkiv med över 30 000 bilder), ljud- och filmupptagningar, kartor, ritningar och föremål. Arkivet förvaltar också minnesskrifter och ett rikt referensbibliotek.

Svenska Baptistsamfundets arkiv

På Betel folkhögskola finns cirka 700 hyllmeter arkivhandlingar från fler än 100 arkivbildare.

Arkiven berättar

I de olika arkiven finns väckelse- och frikyrkohistoria, svensk organisationshistoria, personhistoria, kolonialhistoria, missionshistoria och dokumentation av utvecklingen av självständiga systerkyrkor i missionsländer.

Missionärer sändes ut till olika delar av världen – missionsfält fanns i bland annat Ryssland, Kina, Indien och Kongo. Från de olika missionsfälten finns bevarat både administrativa handlingar (till exempel räkenskaper från skolor som missionärerna startade upp), dokumentation av det dagliga livet (missionsstationernas dagböcker) och mer personliga handlingar (missionärernas brev och dagböcker). Med ’kolonialhistoria’ menas här den historia som rör några av de länder och områden där missionärerna verkade. Missionärerna blev bl.a. tidiga vittnen till brutaliteten i Kongofristaten, som vid Berlinkonferensen om Centralafrika 1884-1885 officiellt erkänts som stat (L´Etat Indépendant du Congo) men som i verkligheten fungerade som kung Léopold II av Belgiens personliga egendom.

Svensk samhällsutveckling speglas i arkiven genom framväxandet av frikyrkligheten och det avtryck den gjort i svensk kultur. Personliga berättelser och människoöden möter du i i stort sett varje arkiv – även om skol- och organisationsarkiv kan se anonyma ut gömmer även de berättelser av olika slag.