Publicerat 

Kontakta arkivet

Svenska Missionskyrkans arkivexpedition finns nu på Döbelnsgatan 12. Öppettider enligt överenskommelse – för tidsbokning kontakta oss på arkivet(at)equmeniakyrkan.se

Forskarförfrågningar skickas till arkivet(at)equmeniakyrkan.se.

Var finns arkivhandlingarna?

Stora delar av Svenska Missionskyrkans arkiv och samlingar finns på Riksarkivet. Ett projekt (Öppna Missionskyrkans arkiv) med syfte att göra dem mer lättsökta pågick mellan 2010 och 2015 – och mycket information finns i Riksarkivets egen förteckningsdatabas NAD: https://www.nad.riksarkivet.se/. Använd söktermerna ”missionsförbundet 730284”. Projektet är under sommaren 2015 under avslutning; arkiven kommer att flyttas från depån i Marieberg till Arninge norr om Stockholm. Till hösten 2015 kommer samtliga förteckningar att finnas tillgängliga i Riksarkivets databas NAD.

Information om arkiv tillhörande Metodistkyrkan i Sverige finns också inlagd i NAD, använd söktermerna ”metodistkyrkan 730161”.

OBS! Riksarkivet i Marieberg stänger för ombyggnad 1 september 2015 och öppnar igen 1 oktober 2016. Se Riksarkivets hemsida för aktuell information om tillgänglighet.

Forskare som är ute efter trycksaker, tidskrifter eller böcker hänvisar vi till Kungliga Bibliotekets databas Libris:  https://libris.kb.se/

För en bredare sökning som samtidigt omfattar NAD, Libris och SMDB (Svensk mediedatabas) finns https://www.sondera.kb.se/.

Släktforskare kan få viss hjälp genom Riksarkivets databas Svar:  https://www.svar.ra.se/.

Arkiv rörande distrikt och lokala församlingar finns i de regionala folkrörelsearkiven. För en förteckning över dessa, se Folkrörelsernas Arkivförbunds databas: https://www.faf.nu/.