Publicerat 

Arkivets personal

 

Karl Larsson arkivarie, Svenska Missionskyrkans arkiv och Equmeniakyrkan

Karl Larsson kommer ursprungligen från Halmstad. Han har studerat i Lund och Uppsala och har en fil. kandidatexamen i arkeologi samt en fil. magisterexamen i arkivvetenskap.

Han läste arkivvetenskap i Uppsala 2009-2010 och gjorde praktik och examensarbete vid Svenska Missionskyrkans arkiv. Idag arbetar han med tillgängliggörande, leveranser, tillståndsfrågor, forskarförfrågningar, med mera. Han är även arkivarie för Equmeniakyrkan (deltid).

Magnus Lindvall arkivarie, Svenska Baptistsamfundets arkiv och Svenska Missionskyrkans arkiv

Magnus Lindvall är kyrkohistoriker med särskilt intresse för 1800-talets väckelserörelser. Han är utbildad vid Betelseminariet och vid baptisternas internationella seminarium i Schweiz.

Magnus Lindvall har arbetat vid Svenska Baptistsamfundets arkiv sedan 2001 och vid Svenska Missionskyrkans arkiv sedan 2009. För närvarande delar han sin tjänst mellan Svenska Baptistsamfundets arkiv och Svenska Missionskyrkans arkiv.

Jan Ohlson arkivarie, Svenska Missionskyrkans arkiv

Jan Ohlson studerade arkivvetenskap vid Södertörns högskola 2013-2014 och har varit anställd som arkivarie vid Svenska Missionskyrkans arkiv sedan januari 2015. Han arbetar för närvarande framför allt med Kongomissionens arkiv.
Han har en doktorsexamen i evolutionsbiologi och har tidigare bl.a. arbetat som forskare och laboratorietekniker på Naturhistoriska Riksmuseet.

Maria Halmfors arkivassistent, Svenska Missionskyrkans arkiv

Maria Halmfors har arbetat hos Svenska Missionskyrkan sedan 2002 och vid arkivet sedan 2010.

Hon vårdar kart- och ritningssamlingar, besvarar forskarförfrågningar, vårdar bildarkiv och bildregister och handhar digitalisering. Maria sköter även flera administrativa och praktiska arbetsuppgifter.

Arkivet tar emot forskarförfrågningar till arkivet(at)equmeniakyrkan.se. Personalen kan kontaktas via förnamn.efternamn(at)equmeniakyrkan.se.