Publicerat 

Om församlingsarkiv

När en församling upphör rekommenderas att församlingen omgående tar kontakt med sitt regionala folkrörelsearkiv. Folkrörelsearkiv är inte statliga myndigheter utan ideella föreningar – ännu verksamma församlingar gör klokt i att bli medlem i dem.

Länkar till regionala folkrörelsearkiv finns här.

I Stockholms län finns istället för folkrörelsearkiv ett nätverk av lokala arkivföreningar och kommunarkiv med Stockholms stadsarkiv som sammanbindande länk.  Stockholms stadsarkiv finns på https://www.ssa.stockholm.se/