Publicerat 

Länkar

The International Council on Archives: https://www.ica.org/

Riksarkivet: https://riksarkivet.se/

Platsr – berättelser om platser och samlingar skapade av enskilda människor, hembygdsföreningar, arkiv, museer och bibliotek: https://www.platsr.se/

Kringla – sökning i svenska museers och arkivs samlingar: https://www.kringla.nu

Sondera – tre nationella källor (NAD, Libris och SMDB), en översikt: https://sondera.kb.se/

Filmarkivet – hundra år i rörliga bilder:  https://www.filmarkivet.se/