Publicerat 

Litteratur

För intresserade av missionshistoria finns mycket publicerat. Listan nedan är ofullständig och kommer att uppdateras. För närvarande rör referensmaterialet uteslutande Svenska Missionskyrkans historia, men den kommer i framtiden även att omfatta litteratur rörande Svenska Baptistsamfundets och Metodistkyrkan i Sveriges historia.

Mission blir kyrka av Arvid Stenström (Gummessons 1977)

En historia berättas : om missionsförbundare / redigerad av Rune W. Dahlén & Valborg Lindgärde (Kimpese förlag 2004)

Liv och rörelse av Hans Andreasson (Verbum förlag 2007)

Med Bibeln som bekännelse och bekymmer av Rune W. Dahlén (Lund Univ. Press 1999)

Les Archives de Bruxelles/The Brussels Archives [Brysselarkiven] av Gösta Stenström (Kimpese förlag/Svenska institutet för missionsforskning 2009). Fulltext finns här.

Mission och revolution i Centralasien av John Hultvall (Gummessons 1981); i engelsk översättning här (Mission and Revolution in Central Asia): Hultvall ENG      Hultvall ENG 2

Vildmarkens vår. Skildringar från Kongo av infödda lärare hos projekt Runeberg:

https://runeberg.org/vildvaar/

Den inre missionens historia (Svenska Missionskyrkan) hos projekt Runeberg:

https://runeberg.org/dimh/