Publicerat 

Årtal i vår historia

1848 Den första baptistförsamlingen i Sverige bildas

1868 Metodistkyrkan etableras i Sverige

1876 Metodistkyrkan blir ett av staten erkänt trossamfund

1878 Svenska Missionsförbundet bildas

1880 Sänds de första missionärerna från SMF till Ryssland.

1881 Den första missionären från SMF anländer i Kongo

1905 Svenska Baptisternas Ungdomsförbund bildas

1908 Detta år är Missionsskolan på Lidingö färdigbyggd

1910 Svenska Missionsförbundets Ungdom bildas

1916 Svenska Missionsförbundets arkiv skapas

1940 Svensk Veckotidning kommer ut med sitt första nummer

1948 Kyrkornas Världsråd bildas

1950 Beslut fattas att låta kvinnor bli pastorer inom Svenska Missionsförbundet

1951 En ny religionsfrihetslag jämställer frikyrkorna i flera avseenden med Svenska kyrkan, till exempel när det gäller vigsel och begravning

1958 Berlinbarnhjälpen inleds; Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet ser till att 14 000 barn får spendera ferier i svenska hem

1987 Utställningen på Betel invigs för första gången

1993 Tidningen Sändaren kommer ut med sitt första nummer

1994 Teologiska Seminariet går samman med Betelseminariet, och bildar Teologiska Högskolan i Stockholm

2003 Svenska Missionsförbundet byter namn till Svenska Missionskyrkan

2005 Utställningarna kring Svenska Baptistsamfundet återinvigs och bibelutställningen nyinvigs

2007 equmenia bildas

2008 Missionsstyrelserna för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige sammanträder, och i samband med det överlämnas en avsiktsförklaring om ett nytt gemensamt kyrkosamfund att antas av respektive samfunds konferenser 2008.

2008 Den 5 – 8 juni samlade GöteborgsMötet de tre kyrkosamfunden och det gemensamma ungdomsförbundet equmenia, till gemensam årskonferens i Svenska Mässan. Högst på dagordningen stod ”avsiktsförklaringen”. Samtliga tre kyrkosamfund sa ja till avsiktsförklaringen och att fortsätta arbetet att bygga en ny gemensam kyrka.