Publicerat 

Equmeniakyrkan blir till

Film inför de tre kyrkosamfundens beslut om att anta avsiktsförklaringen om en ny gemensam kyrkan på konferenserna 2009.

Texter och annat från olika skeenden i processen

Arbetsgrupper 2011-2012

Tre fokusområden: »
Bibel & bön »   
Uppdraget »   
Trovärdighet »

Strategiska inriktningar »

Regionutredningen »

Remissen »
Material från arbetsgrupperna inför remissen

Bildarmötet »

Den nya kyrkan och dess namn 2010-12-08

Kyrka på väg – framtidskonferens i Jönköping januari 2008
Rörelsen växer, ansvaret ökar! 2008-11-26
Samordnare tar fram projektplan för Gemensam framtid 2008-12-10
Tre kyrkosamfund i historiskt beslut Pressmeddelande 2009-05-23
Startskott för arbetet med ett nytt kyrkosamfund 2009-09-14
Namnförslag: Samfundsyrkan Pressmeddelande 2010-03-13
Samfundskyrkan – så här gick det till 2010-03-18
Arbetsplan för teologiverksta’n RUT april 2010
Utmanad
– Metodistkyrkans, Baptistsamfundets, Missionskyrkans och equmenias gemensamma riksmöte och års- och kyrkokonferens, Örebro 2010
Processledare och inspiratör till Gemensam framtid 2010-05-23

Material

Remiss svenska
Remiss på franska
Remiss på engelska
Powerpoint
GF-kyrkans ABC – Affisch
Samtal om en ny kyrka En Skrift från teologiverksta’n RUT (Teologiverkstans uppdragsbeskrivning ») . Vägen_vidare En rapport och ett samtalsmaterial från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. .
Gemensam framtid?
Samarbetsrådet mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan presenterade den 18 januari 2008 i bokform en framtidsrapport med titeln Gemensam framtid? Boken presenterades som ”en rastplats för eftertanke på vandringen med Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan”.
.
PowerPoint om Gemensam framtid
Denna PowerPoint användes  på de samtalsdagar som genomfördes runt om i landet inför bildandet av en ny, gemensam kyrka.
Avsiktsförklaring
Den 15 mars 2008 faställde Metodistkyrkans kyrkostyrelse, Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse och Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse en avsiktsförklaring för samgåendeprocessen.
Gemensam tro 1995
År 1995 kom den teologiska rapporten Gemensam tro. Den blev knappast diskuterad, eftersom frågorna inte kopplades till tanken på en ny gemensam kyrka. Ändå innehöll den långt gående överensstämmelse både när det gäller synen på kristen tro, kyrkan, dess uppgift och ansvar i samhället.
.
På väg mot en Gemensam Framtid?
Ett häfte som delades ut under GöteborgsMötet ”Den svenska samfundskartan håller på att ritas om. Tre svenska kyrkosamfund talar nu om att forma en gemensam kyrka. Det innebär något nytt, inte samverkan eller samgående, utan möjligheten till bildandet av en ny kyrka för samtiden och framtiden.” .
Material från arbetsgrupperna Material från arbetsgrupperna inför sammanställandet av remissen hittar du här »