Publicerat 

Arbetsgrupperna inför remissen

Projektplan, Gemensam framtid
Här presenteras projektet Gemensam framtid, så som det beslutades av kyrkosamfundens gemensamma presidier den 11 september 2009.
Ladda hem som pdf »
Deltagare i arbetsgrupper
Fem arbetsgrupper och Teologiverksta’n RUT utsedda av presidierna den 11 september 2009. Här är namnen.
Ladda hem som pdf »
Arbetsgrupp ”Församling, kyrka/samfund”
Uppdragsbeskrivning
Ladda hem som pdf »
Arbetsgrupp ”Struktur”
Uppdragsbeskrivning
Ladda hem som pdf »
Arbetsgrupp ”Relationer och nätverk”
Uppdragsbeskrivning
Ladda hem som pdf »
Arbetsgrupp ”Ägande och delaktighet”
Uppdragsbeskrivning
Ladda hem som pdf »