Publicerat 

Namnförslag: Samfundskyrkan

Pressmeddelande från Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan den 13 mars 2010

Samfundskyrkan –  det namnet föreslås på den nya kyrka som håller på att bildas av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Namnförslaget är ytterligare steg på vägen mot en ny gemensam kyrka.

De tre kyrkosamfunden hör alla till gruppen av gamla och väl rotade frikyrkor i den svenska traditionen. Med bildandet av Samfundskyrkan vill man något nytt – man vill vara en kyrka som är relevant för sin tid och som erbjuder livsalternativ för människor i 2000-talet.

Just nu arbetar de tre kyrkosamfunden gemensamt på att hitta organisation, struktur och livskraftigt nytänk för den gemensamma kyrkan. I kyrkornas konferenser 2011 tas slutgiltigt beslut och 1 januari 2012 blir den kyrka, som nu föreslås heta Samfundskyrkan, verklighet.