Publicerat 

Remissvar

Svarsfördelning
Inkomna remissvar
Översiktlig genomgång av remissvar


I vår strävan att vara transparenta lanserar vi nu undersidor som redovisar alla remissvar som svarat på någon kryss-fråga. Där har vi också ur de första 135 svaren (de som lämnades via hemsidanoch som vi lättare kan hantera) klippt några kommentarer. Dessa är valda slumpvis och skall bara ses som exempel på svar. För att läsa svaren i sin helhet laddar du nerexcel-filen nedan. På sidorna finns det möjlighet att diskutera resultatet och kommentarerna på sidorna. Vad gäller svarsfrekvensen har som mest har 385 församlingar (av 417 svarande församlingar) svarat på någon av kryssfrågorna. Så här ser svarsfrekvensen ut:

Inledningen: 291 svar
Trons grund
: 290 svar
Uppdraget
: 285 svar
Dop och nattvard
: 258 svar
Dopet
: 283 svar
Medlemskap och tillhörighet
: 268 svar
Regional närvaro
: 235 svar

/Lasse Svensson, processledare


Läs en översiktlig genomgång av remissvaren här »

Läs genomgång av svarsfördelning och kommentarer här »

Svar som lämnades på hemsidan finns i ett Excel-dokument som
du kan hämta här » …(Vi har tagit bort information om vilken församling som lämnade svaret)

Församlingar och organisation som lämnat svar på remissen »

Remissen kan du läsa här »


Svarsfördelning


Totalt antal svar från församlingar: 385Tot

Läs genomgång av svarsfördelning och kommentarer här »