Publicerat 

Rörelsen växer, ansvaret ökar!

2008-11-26

När började det? När startade den rörelse som idag finns på equmeniakyrkan.se? Var det 1905, 1918 eller 2003 eller…? Frågan är omöjlig att svara på och ganska onödig att ställa. Men, det vi ser och kan känna, är att vi nu rör oss allt tydligare mot något nytt i svensk kyrkohistoria. Det är stort!

Tanken och längtan som finns i botten av processen är att vi skall bilda ett nytt kyrkosamfund. Inte slå samman, inte fusionera eller förena – utan starta helt nytt. Detta är ett nytt sätt att hitta vidare för våra tre samfund. Idén föddes för några år sedan av sex personer, två ur varje samfund, i en samling som pågick i några dygn. Vi samtalade, bad, läste Bibeln, vandrade tillsammans och började sakta ana konturerna av vad Gud ville säga oss. Något nytt, något alldeles nytt! Vi åkte tillbaka till våra samfund, mötte styrelser och ledning, sakta sjönk det in – något nytt!

I somras sa våra tre samfunds konferenser att vi vill arbeta fram emot att 2009 besvara frågan om vi vill starta ett nytt kyrkosamfund tillsammans. I beslutet fanns också ett uppdrag, nämligen att bearbeta tre viktiga ämnesområden inför en eventuell gemensam framtid. Dessa tre ämnesområden som nu bearbetas i tre grupper, rapporteras om på annan plats här på vår hemsida.

Idag sitter vi med en gemensam hemsida och hoppas att via den kunna sprida information och inspiration om det nya bygget. Vi hoppas också att vi skall kunna utmana varandra till stor kreativitet och ett flöde av Guds andes fantasi.

Nu växer rörelsen dag för dag. Fler kommer med i tänket, regioner och distrikt liksom enskilda församlingar engagerar sig och arrangerar mötesplatser för samtal och bön. Drivna av en gudomlig längtan efter att på nytt få tjäna vår värld finner vi varandra och delar visionerna med syskon som vi kanske aldrig mött tidigare. En spännande rörelse som skapar mötesplatser.

Ansvaret är gemensamt. Naturligtvis ligger det ett särskilt ansvar på våra styrelser och ledare. Det vet alla. Men, vi kan också var och en och som församlingar ta vårt ansvar i denna spännande process. Vi talar väl om våra olika kyrkor, samfund och församlingar. Vi delar visioner och drömmar med dem vi möter. Vi ger våra synpunkter vidare till dem som kan ta dem in i det nya. Vi är med i byggnadsarbetet för något nytt. Vi tar ansvar och vi delar det.

Välkommen med i arbetet för en ny kyrka! Välkommen med dina drömmar och visioner, med dina böner och din oro! Vi är på väg, tillsammans!

Anders Svensson, Metodistkyrkan i Sverige
Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet
Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan