Publicerat 

Samfundskyrkan – så här gick det till

2010-03-18

Ska den nya kyrkan heta Samfundskyrkan?
Den frågan ställer sig många nu när namnförslaget finns. Många har reagerat negativt – man tycker inte att namnet är bra nog, helt enkelt. För andra är det ett möjligt och gott namn på den nya kyrkan och man menar att det kommer att fungera när namnet fylls med innehåll.

Uppdraget att arbeta fram ett namn åt den nya kyrkan gavs av styrgruppen för Gemensam framtid. Offertförfrågan gick ut till tre reklambyråer, alla med stor erfarenhet av namnetablering.

Det blev reklambyrån Edenvik AB som fick förtroendet att ta fram ett namnförslag.  Edenvik har lagt ner ett omfattande arbete på att samla in information och man har genomfört ett femtiotal intervjuer med människor både inom och utanför de tre kyrkosamfunden.

Detta har kombinerats med de förutsättningar som gavs för uppdraget. Namnet ska: innehålla ordet kyrka, inte innehålla ordet Svenska, uttrycka värme, öppenhet och gemenskap. Namnet ska blicka framåt samtidigt som det bär med sig kyrkosamfundens traditioner. Det ska dessutom vara ett namn som tål organisationsförändringar, och det ska vara översättningsbart till engelska, franska och spanska.

För detta angav Edenvik en tidsåtgång på minst 3,5 manveckor. Om ytterligare tid behövde tas i anspråk var Edenvik beredda att investera den i projektet, utan kostnad för Gemensam framtid. Totalt uppgick offerten till 161.000 kronor, exklusive moms.

Hela processen med namnförslaget Samfundskyrkan finns dokumenterad, alla frågor som ställts och alla intervjuer finns nedskrivna.

Om det blir Samfundskyrkan eller något annat namn som blir namnet på den nya kyrkan – det vet vi inte idag.  Här är alla vägar öppna. Men förslaget ligger, det kommer att följa med den remiss som går ut till församlingarna den 15 maj. Församlingarnas remisstid är fram till den 15 oktober. Därefter bearbetas remisserna och nästa steg på vägen mot en ny kyrka tar vid – då skrivs förslag till beslutstext. Denna ligger på de tre kyrkostyrelsernas bord i mitten av januari. Och den text som blir resultatet efter detta föreläggs Metodistkyrkans, Baptistsamfundets och Missionskyrkans församlingar i deras respektive kyrkokonferenser 2011.

Om då konferenserna fattar beslut om en ny gemensam kyrka blir den en verklighet den 1 januari 2012.

Gunilla Hjelmåker
kommunikatör, Gemensam framtid