Publicerat 

Samordnare tar fram projektplan för Gemensam framtid

2008-12-10

Ett nytt steg togs i den ekumeniska processen mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan när kyrkornas gemensamma presidier vid sitt senaste möte beslutade avsätta resurser för en gemensam samordningsfunktion.

Samordningsfunktionen kommer att inleda sitt arbete vid årsskiftet och arbeta fram till och med den sista juni.  Vad som händer sedan är helt beroende av vilka beslut som tar om en gemensam framtid på kyrkosamfundens konferenser, som alla hålls under Kristi himmelfärdshelgen 2009.

De tre personer som kommer att ingå i samordningsgruppen är Ann-Sofie Lasell, Svenska Baptistsamfundet, Anders Svensson, Metodistkyrkan i Sverige och Olle Alkholm, Svenska Missionskyrkan.

–  Detta är tre personer vars kompetenser kompletterar varandra väl och som redan, på sina respektive håll, är väl inne i den ekumeniska processen, säger Thord-Ove Thordson, generalsekreterare i Missionskyrkan.

Den nya samordningsfunktionen ska arbeta med att verkställa de gemensamma presidiernas beslut samt med strategier inför hösten 2009. Hur ska den ekumeniska processen se ut om kyrkosamfundens konferenser säger ja till den avsiktsförklaring som togs emot vid konferenserna 2008?

Något eget kansli upprättas inte för samordningen – man kommer att mötas i equmenias lokaler.

De tre som ingår i den nya samordningsgruppen:


Ann-Sofie Lasell, Svenska Baptistsamfundet


Anders Svensson, Metodistkyrkan i Sverige


Olle Alkholm, Svenska Missionskyrkan