Publicerat 

Strategiska inriktningar

  

Första delrapporten om Strategiska inriktningar

Till kyrkostyrelsens sammanträde 11-13 november 2011 lämnade projektgruppen för Strategiska inriktningar en första delrapport om sitt arbete. Efter diskussion beslutade kyrkostyrelsen att tacka projektgruppen för rapporten och lämna över antal synpunkter för det fortsatta arbetet med en verksamhetsplan för Gemensam Framtid som ska utformas i nära samverkan med equmenia.

Rapporten (PDF) »

Presentation av de strategiska inriktningarna » 
(delas ut under de regionala samtalsdagarna, okt-nov 2011 (pdf)


Texten nedan är från  2011:

Nu är processen igång när det gäller att bestämma kurs och prioritera inför en långsiktig verksamhetsplan – vad vi vill göra som kyrka från 2013 – så tron blir gränsöverskridande!

I våras fick en projektgrupp i uppdrag av dåvarande GF-styrelsen att, utifrån den strategiska plattformen, mejsla fram vad nya kyrkan ska koncentrera sitt arbete på. Detta arbete kan bara göras i samspel med församlingarna.

Remissförfarandet med teologisk grund har visat en ny väg, för att komma fram till gemensamma beslut – men också hur vi kan utmana varandra med olika perspektiv.

När kyrkan på det nationella planet delar tankar om behov och strategi med den lokala församlingen, där kyrkan lever sin praktik, och omvänt sker en vågrörelse av utbyte för hur vi kan fånga in de allra viktigaste prioriteringarna.

Det här handlar om ett förhållningssätt som bygger på delaktighet och vilja till breda processer. Den rörelsen ska också prägla framtagandet av nästa verksamhetsplan.

Det innebär att församlingarna redan tidigt i processens gång kommer att kunna dela synpunkter utifrån förslag på några prioriterade områden i regionala mötesplatser i höst. På så sätt kan en verksamhetsplan mejslas fram i en rörelse där vi utmanas såväl lokalt som nationellt.

I september kommer alla församlingar att få ett brev med inbjudan till regionala mötesplatser liksom frågor kring några spjutspetsområden om vilka inriktningar som behövs de första åren. Frågor och idéer som kan processas på regionala samlingar såväl som hemma i församlingen. Det gäller att få fram de avgörande frågorna i vad Gemensam framtid ska göra som bidrar till att vår nya kyrka kan göra skillnad!


Projektgruppen bestod av:

Elisabeth Lindgren (ordförande)
elisabeth.lindgren@gemensamframtid.se
Tel: 08-674 07 58

Els-Marie Carlbäcker
elsmarie.carlbacker@gemensamframtid.se

Patric Forsling
patric.forsling@equmenia.se

Anders Marklund
anders.marklund@gemensamframtid.se

Lasse Svensson
lasse.svensson@gemensamframtid.se

Thord-Ove Thordson
thord-ove.thordson@gemensamframtid.se

Per Westblom
per.westblom@gemensamframtid.se

Helen Åkerman
helen.akerman@gemensamframtid.se