Publicerat 

Tre fokusområden

  

.
På bildarmötet beslutades om en verksamhetsplan med bl.a. tre fokusområden som den nya kyrkan skall arbeta med. Två personer ansvarar för vart och ett av dessa tre fokusområden.

Bibel & bön:
Ulla-Marie Gunner: ullamarie.gunner@gemensamframtid.se,
Per Westblom: per.westblom@gemensamframtid.se
Tomas Hammar: tomas.hammar@gemensamframtid.se

Uppdraget:
Gunilla Ikponmwosa: gunilla.ikponmwosa@gemensamframtid.se
Lennart Renöfält: lennart.renofalt@gemensamframtid.se

Trovärdigheten:
Inga Johansson: inga.johansson@gemensamframtid.se
Anders Svensson: anders.svensson@gemensamframtid.se

.

Presentation av fokusområdena »
(delades ut under samtalsdagarna okt-nov 2011)