Publicerat 

Böner och blad

Reflektioner
FAQ


Gemensam Framtid läser Bibeln och ber under fastan och påsken 2012

Under fastan, februari-april 2012 gjorde Gemensam Framtid en särskild satsning på bön och bibelläsning. Som utgångspunkt och inspirationskälla ger vi ut häftet Böner och Blad.

I häftet Böner och Blad återges för varje vecka, från 19 februari till 22 april, ett uppslag med ett bibelord, en reflektion, förslag på en andlig övning, samtalsfrågor, gudstjänstinslag och en skriven bön. Det blir 12 sådana veckouppslag i häftet samt en introduktion om fasta och hur man kan använda materialet.

På hemsidan finns reflektionen i mer utförlig form samt förslag på daglig bibelläsning. Eftersom bibelorden följer kyrkoåret, kan man redan nu se vilka teman som kommer att tas upp. Bibelreflekionerna är skrivna av personer inom Gemensam Framtid och våra systerkyrkor i världen. Häftet kan användas både av enskilda, hemgrupper och församlingar.

Lite mer om fasta, Böner och Blad

Kyrkan har sen lång tid tillbaka haft särskilda fasteperioder. Det finns flera sätt och skäl att fasta. I grund och botten handlar det om att tillfälligt avstå något yttre, dels för de människors skull som ofrivilligt får avstå livets nödtorft och dels för att få mer tid till det inre livet. I anknytning till denna tradition vill vi uppmuntra församlingar och enskilda inom Gemensam Framtid att under påskfastan 2012 (feb-april) avsätta tid för att läsa Bibeln och be med hjälp av häftet Böner & Blad. Häftet ger dels konkret vägledning för hur man kan gå tillväga och dels hjälper det oss att be tillsammans, även om vi gör det på olika platser och olika tider. Genom användning av Böner och Blad stärker vi vår identitet som ny kyrka.

FAQ om fastematerialet »

Reflektioner till häftet »

Daglig bibelläsningsplan »


Läs Böner och blad direkt

Läs Böner och blad som PDF

Böner och blad i version för personer med läshjälpmedel