Publicerat 

Daglig bibelläsningsplan

Daglig bibelläsning kan utformas på många olika sätt. Det viktigaste är att man hittar en form som passar ens personlighet och livssituation så att den faktiskt blir av. Eftersom omständigheterna i livet förändras behöver också formerna variera.

De föreslagna bibelorden anknyter till temat och kyrkoåret. Det är ganska korta avsnitt som passar för vad man brukar kalla andlig läsning, d v s man läser sakta och ”idisslar” orden. Vill man läsa för att få en översikt av Bibeln och eller följa en bibelbok finns andra hjälpmedel. Under Goda exempel på denna hemsida skriver ett distrikt om hur man kan läsa igenom Bibeln på ett år. Vill du följa en bibelbok parallellt med användningen av Böner & Blad rekommenderar vi Matteusevangeliet, varifrån flera texter och inte minst passions- och påskberättelserna är hämtade.

I vissa traditioner betonas att söndagen är veckans första dag. Då läser man för första gången texterna för den söndagen och temat fortsätter t o m lördagen. Sådant är upplägget i Böner och blad. Den som föredrar att läsa texterna inför kommande söndag kan förstås göra det istället. Datummässigt ser det då ut som om man ligger en vecka före i tiden. Söndagens text är alltid den som står utskriven i häftet.

 

 

Texter inför eller efter första söndagen i fastan – Prövningens stund

Måndag: 1 Mosebok 3:1-13 >
Tisdag: 1 Mosebok 4:3-7 >
Onsdag: Hebreerbrevet 4:14-16 >
Torsdag: Hebreerbrevet 5:7-10 >
Fredag: Jakobs brev 1:12-15 >
Lördag: Matteusevangeliet 16:21-23 >

 

 

Texter inför eller efter andra söndagen i fastan – Den kämpande tron

Måndag: 1 Kungaboken 19:1-8 >
Tisdag: 1 Korintierbrevet 10:12-13 >
Onsdag: 1 Moseboken 32:22-31 >
Torsdagen: Hebreerbrevet 11:23-27 >
Fredag: Markusevangeliet 14:3-9 >
Lördag: Jesaja 61:1-3 >

 

 

Texter inför eller efter tredje söndagen i fastan – kampen mot ondskan

Måndag: Romarbrevet 12:9-14 >
Tisdag: Romarbrevet 12:15-21 >
Onsdag: 1 Petrusbrevet 5:8-11 >
Torsdag: Efesierbrevet 5:1-9 >
Fredag: Efesierbrevet 6:10-18 >
Lördag: Markusevangeliet 5:24-34 >

 

 

Midfastosöndagen – Livets bröd

Måndag: Joh 6:24-35
Tisdag: Joh 6:48-59
Onsdag: 2 Mos 16:13-20
Torsdag: 2 Mos 16:31-36
Fredag: Matt 6:8-13
Lördag: Matt 6: 25-34

 

 

Jungfru Marie Bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Måndag: Romarbrevet 4:18-21
Tisdag: Efesierbrevet 1:15-23
Onsdag: Kolossebrevet 1:15-20
Torsdag: Romarbrevet 14:1-4
Fredag: Psaltaren 147:7-15
Lördag: Lukasevangeliet 1:46-55

 

 

Palmsöndagen – Vägen till korset
Skärtorsdagen – Det nya förbundet
Långfredagen – Korset

För den som läser inför söndagen väljs alt 1 för torsdag och fredag. För den som läser fr o m söndagen väljs alt 2 för torsdag och fredag.

Reflektionstext: Matt 21:1-11
Måndag: Matt 16:24-28
Tisdag: 2 Mos 13:6-10
Onsdag: Rom 5:1-5
Torsdag: alt 1: Fil 2:5-11 –  alt 2: Matt 26:17-30
Fredag: alt 1: Ef 2:12-16 – alt 2: Matt 27:33-54
Lördag: Joh 12:1-8

 

Påskdagen – Kristus är uppstånden
Annandag påsk – Möte med den uppståndne

Måndag: Matt 26:1-5
Tisdag: Matt 26:6-16
Onsdag: Matt 26:17-25
Torsdag: Matt 26:26-46
Fredag: Matt 27:1-56
Lördag: Matt 27:57-66
Söndag: Matt 28:1-20