Publicerat 

Trovärdigheten

  

”MIG, DIG och VÄRLDEN”


Senast redigerad: 2012-09

Trovärdighet

På väg in i en ny kyrka arbetar vi febrilt med utmaningar som bör drabba oss som enskilda kristna, församlingar och nationell kyrka. Vi arbetar med begreppet trovärdig. Men går det att mäta trovärdigheten i en kyrka, eller församling eller i enskilt liv? Troligtvis inte, men vi kan se resultat ibland när vi gjort något som skapat trovärdighet, liksom vi också kan se resultat när vi inte varit trovärdiga. Med sin trovärdighet kämpar alla som vill stå för viktiga värden – alltså även vi i kyrka och församling.

Vårt arbete består idag av att ringa in viktiga områden där vi som kyrka och församling behöver bearbeta vårt eget sätt att vara kyrka/församling för att vi skall vara trovärdiga. Med trovärdighet följer tillit och respekt. Vi tror också att en trovärdig kyrka förmedlar evangeliet så att människor befrias och får nytt liv.

Områden vi arbetar med är t ex:  öppenhet – hur formar vi kyrka och församling så  att  alla kan känna att man platsar med allt det som livet rymmer , barn och ungas plats i kyrka och församling, kyrkans plats och roll i samhället, mänskliga rättigheter, miljö och klimat och mångfald. Som en botten till allt detta lägger vi tanken med Fred/Shalom i hela livet och lite tankar om teologin i detta.

Nu söker vi tankar, idéer, frågor, erfarenheter och synpunkter på detta. Hör av dig om hur du tänker om att göra vår gemenskap trovärdig. Berätta hur du försöker leva trovärdigt. Tipsa gärna om områden i livet som du menar vi skall fundera över. Välkommen med dina tankar!

Inga Johansson
E-post: inga.johansson@gemensamframtid.se
Tel: 0730-48 27 99

Anders Svensson
E-post: anders.svensson@gemensamframtid.se


Presentation av fokusområdena »
(delades ut under samtalsdagarna okt-nov 2011)


Samtala om trovärdighet i församlingen!

Fokusområdet Trovärdighet fortsätter! Var med och starta samtal i församlingen!

Beställ häftet ”… MIG, DIG OCH VÄRDEN” – ett samtalsmaterial om trovärdighet  här »

Ladda ner sammanfattning av resultatet från undersökningen ”Hur blir kyrkan relevant” bland Svenska folket om Kyrkans trovärdighet här »

Anders Svensson och Inga Johansson kommer gärna på församlings besök om ni så önskar! (adresser ovan)


Hur trovärdig är kyrkan? Vad tycker svenska folket?

9 av 10 svenskar tycker att kyrkor och församlingar har en uppgift att fylla i samhället.Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av den nya kyrkan Gemensam Framtid,som bildats av Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet. Pressmeddelande (PDF) »


På gång under våren

Inom fokusområdet Trovärdighet har vi under hösten inventerat pågående arbete i våra kyrkor och församlingar, träffat och samtalat om trovärdighet med ett stort antal personer från församlingar och ekumeniska sammanhang. Följande planer är aktuella:

Enkätundersökning
Vad är en trovärdig kyrka? Vad gör kyrkan relevant för människor? Vad tänker människor om vad som skapar trovärdighet och vilka brister ser man i kyrkans trovärdighet? Detta är frågor vi ställer till ett representativt urval svenskar – och vi gör det genom en enkät via konsultföretaget Kairos Future. Med sådana frågor vill vi lägga en grund för fortsatt dialog inom kyrkan och mellan kyrkan och dess omgivning. Vi vill visa att vi vill vara en ärlig, öppen och trovärdig kyrka.

Resultatet av enkätundersökningen presenteras i Kyrkokonferensens seminarier och kvällssamtal.

Intervjuer
Tidningen Sändaren kommer att göra ett antal intervjuer med personer kring synen på trovärdighet, i början av nya året. På detta sätt hoppas vi att området trovärdighet ska bli synligt och att samtal gällande trovärdighet ska komma igång.

Samtal i församlingen om Trovärdighet
Vi vill skapa förutsättningar för samtal i församlingar om vad det innebär att leva trovärdigt. Ett häfte om trovärdighet kommer att sammanställas och vara klart till kyrkokonferensen. Inledningen och basen i häftet utgår från bibelns shalom-begrepp: Shalom/Fred med Gud, med mig själv, med mina medmänniskor och med hela vår jord. Därefter kommer fem områden att lyftas fram: Miljö, klimat och rättvisa; Mångfald; Öppenhet; Kyrka i samhället; Makt och ledarskap.

Ett samtalsmaterial i ”Kyrkkaffeformat” kopplas till häftet där församlingar på ett enkelt sätt kan komma igång med samtal om trovärdighet.

En ”samtalsguide” för fördjupade samtal kommer också att tas fram.

Kyrkokonferensen
Materialet kommer att presenteras och finnas tillgängligt för församlingar och ombud.  Seminarier och samtal om trovärdighet. Goda exempel från församlingar kommer att presenteras.

Samtalsdag om Trovärdighet i aprilResultat från enkätundersökningen presenteras i ett öppet samtal om Trovärdighet. Personer från olika organisationer och sammanhang kommer att ge input om trovärdighet. Preliminärt datum är 20 april och platsen är Gemensam Framtids kansli, Alvik. Inbjudan kommer att läggas ut här på hemsidan.