Publicerat 

…MIG, DIG och VÄRLDEN

Samtala om trovärdighet i församlingen!

Fokusområdet Trovärdighet i Gemensam Framtid har tillsammans med Studieförbundet Bilda skrivit ett samtalsmaterial för församlingar som har rubriken ”…MIG, DIG och VÄRLDEN”. Materialet är tänkt som underlag för samtal om trovärdighet i våra församlingar. Till hjälp för samtalet har studieförbundet Bilda tagit fram det vi kallar ”Fikalappar” med samtalsfrågor. Det finns sex olika ”Fikalappar” som lätt kan användas t ex på kyrkkaffet, i ledargruppen, i styrelsen, på dagledigträffen eller i andra sammanhang.

Genomför gärna samtal om trovärdighet på kyrkkaffet under tre söndagar i höst och tre söndagar våren, 2013 , eller kanske en församlingsdag om Trovärdighet.

Anders Svensson och Inga Johansson kommer gärna på församlingsbesök om ni så önskar.

I häftet ”…MIG, DIG och VÄRDLEN” finns också en studiehandledning för er som vill starta Livsnära samtalsgrupper om trovärdighet.

Häftet kostar 40 kr inklusive porto och beställer du flera kostar övriga 20 kr/st.
Läs mer på infobladet »

”Fikalapparna” laddas ner här »

Vad tycker svenska folket om kyrkans trovärdighet?

Till samtalsmaterialet finns också en sammanfattning av resultatet från undersökningen där ett representativt urval svenskar deltagit med svar kring vad som ger trovärdighet för kyrkan. Enkäten har genomförts av analysföretaget Kairos Future på uppdrag av Gemensam framtid. Sammanfattning av enkäten finns och kan laddas ner här »

För frågor kontakta

Inga Johansson
Inga.johansson@gemensamframtid.se

Anders Svensson
Anders.svensson@gemensamframtid