Publicerat 

Tre kyrkosamfund i historiskt beslut

Pressmeddelande från Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige
2009-05-23

Idag skrevs en bit svensk kyrkohistoria!
Det skedde när Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan, i sina respektive årskonferenser, beslutade anta en gemensam avsiktsförklaring om att gå vidare i arbetet för ett nytt gemensamt kyrkosamfund.

– Det känns oerhört positivt att vi nu har beslutat att gå vidare tillsammans. Detta är ett svar på Jesu bön om enhet för dem som är hans, säger Göran Zettergren missionsföreståndare i Missionskyrkan, vars kyrkokonferens röstade ett klart ja till avsiktsförklaringen, liksom Baptistsamfundets årskonferens.

– Jag är jätteglad att vi äntligen har kunnat fatta det här beslutet, säger Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn.

– Vi har länge sökt vägar att bli mera trovärdiga, mera angelägna för människor.  Nu har vi möjlighet att förverkliga detta. Det är nu det börjar på allvar!

Hos metodisterna var tveksamheten något större, men omröstningen gav ändå en klar majoritet – närmare 80 procent sade ja.

– Det var egentligen förväntat och är i överensstämmelse med vår konstitution, att vi ska vara delaktiga och aktiva i ekumeniska strävanden, säger Anders Svensson, ekumenikansvarig i Metodistkyrkan.

– Och det är i samklang med vad som redan gjorts, exempelvis med equmenia.

Avsiktsförklaringen, som är ett resultat av flera års samtal, innebär att de tre kyrkorna nu förbinder sig att göra sitt yttersta för att forma den nya kyrkan. Vägen vidare börjar redan nu med en samordningsfunktion som ger processen dess struktur. Dessutom kommer samtalen i församlingarna att fortsätta och fördjupas.

Redan nästa år, i maj 2010, samlas kyrkosamfunden till gemensam konferens i Örebro. Här kan det bli aktuellt med val av gemensam interimsstyrelse för den nya kyrkan – det är frågor som ska bearbetas av de tre gemensamt.

Missionskyrkan håller sin kyrkokonferens i Immanuelskyrkan, Stockholm, 21-23/5 2009
Baptistsamfundet håller sin årskonferens i Norrmalmskyrkan, Stockholm 21-24/5 2009
Metodistkyrkan håller sin årskonferens i Wesleykyrkan, Malmö 20-24/5 2009

Pressmeddelandet som pdf »