Publicerat 

Utlandsarbetets historia

Equmeniakyrkan har en lång historia av internationellt arbete där försoning, samhällsbyggande, hälsa och utbildning varit viktiga beståndsdelar. Tillsammans med våra många partnerkyrkor runt om i världen bedriver vi arbete för bland annat ett ökat människovärde, en bättre sjuk- och hälsovård, en fungerande skolverksamhet och evangelisation. Många delar vävs in i varandra och skapar den helhetssyn som Equmeniakyrkan har i det internationella arbetet.

I Jesus Kristus förkroppsligas freden och försoningen. I religionsdialogen finns en viktig nyckel till förståelse och samexistens människor emellan.

Equmeniakyrkan arbetar för förbättrad utbildning samt hälso- och sjukvård där den behövs som mest, där människor marginaliserats av fattigdom och nöd.

Equmeniakyrkan är med och stärker olika grupper i syfte att lyfta fram deras förmåga att förändra samhället. Detta sker bland annat genom att starkt verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs, genom utbildning i demokrati eller stöd i att genom företagsamhet hitta en grund för egen försörjning.

Genom evangelisation ger vi stöd till verksamheter i områden med svag kristen närvaro och stöd vid grundande av församlingar. Vi hjälper också till med spridning och tillgängligörande av Guds ord genom exempelvis bibelöversättning.

Evangelisationens huvuduppgift är idag inte att i första hand skicka förkunnare och pastorer att utöva församlingstjänst. Det handlar snarare om att stödja utbildning och forskning inom teologiska områden för att systerkyrkan därigenom ska kunna bygga upp en egen stark verksamhet med pastorer och evangelister.