Publicerat 

Om Metodistkyrkan

hav2


 

Här finns information om Metodistkyrkan för den som vill fördjupa sin kunskap om metodismen i Sverige.

Församlingar

Här kan du finna församlingar som tidigare funnits inom Metodistkyrkan i Sverige. (Om du söker adressinformation så kan då söka via vår sökmotor, se längst upp högre hörn, välj vilken församling)

(Adresslista församlingar 2014)

Gudstjänst

Här kan du finna ordningar för den metodistiska traditionen, en ny gemensam handbok för Equmeniakyrkan är på väg.

Gudstjänstbok 2003

 

Historien
1868 etableras Metodistkyrkan i Sverige och blir 1876 ett av staten erkänt trossamfund med rättighet att döpa, viga, begrava med mera. Snart organiseras ungdomsarbete, pastorsutbildning, bokförlag och en egen tidning ”Svenska Sändebudet”. Kvinnans ställning var tidigt stark inom metodismen, men det skulle dröja till 1940-talet innan kvinnliga präster ordinerades. Metodistkyrkan var ändå ett av de första samfunden som ordinerade kvinnor.

Lite historia om Metodismen

 

Frågor och svar

Frågor och svar om Equmeniakyrkan och Metodistkyrkan

(OBS att alla svaren inte längre är aktuella med anledningen av att Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan har bildat Equmeniakyrkan)

Länkar

United Methodist Church 
Framnäs Semesterhem
Överås
Rätt kurs


Metodistkyrkan i Sverige

Organisation

Anslagstavla

Historia