Publicerat 

Organisation

hav2


Metodistkyrkan i Sverige

Om Metodistkyrkan

Anslagstavla

Historia


Mkstyr2014v2

Metodistkyrkans kyrkostyrelse

Ingmar Ångman
Ordförande
Lidetorpsvägen 9, 693 70 Åtorp
Tel 0586-73 03 65 Mobil 073-920 42 40
E-post: ingmar.angman@metodistkyrkan.se
Alf Englund
V. ordförande
Ankargatan 12, 723 48 Västerås
Tel 021-38 32 46 Mobil 08-580 031 63
E-post: alf.englund@metodistkyrkan.se
Sven Holmström
Kassör
Snödroppsvägen 20, 722 46 Västerås
Tel 021-33 48 34
E:post: sven.holmstrom@metodistkyrkan.se
Solveig Högberg
Sekreterare
Ynglingavägen 20 A, 177 57 Järfälla
Mobil 070-660 16 29
E-post: solveig.m.hogberg@metodistkyrkan.se
 Anki Landenmark
Ledamot
Fågelsångsvägen 3, 193 30 Sigtuna
Tel 08-592 510 92 Mobil 073-182 11 95
E-post: ankilandenmark@metodistkyrkan.se
Stadgar för Metodistkyrkan i Sverige 20130510