Publicerat 

Svenska Baptistsamfundet

topnavbilder800_bla(4)


Baptist.se

Logo_sb_rundSvenska Baptistsamfundet har tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan bildat trossamfundet Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid), som från 2012 övertagit i princip all verksamhet och åtaganden som de tre bildarsamfunden tidigare haft.

I ett övergångsskede har Baptistsamfundet, precis som de två andra bildarsamfunden, en egen organisation. Här finner du information som är specifik för Svenska Baptistsamfundet.

Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september 1848.

Läs mer om Baptistsamfundets historia. »


Organisation

Trygghetsförsäkringar

Pensionsstiftelsen

Kontakt

Anslagstavla

Historia