Publicerat 

Svenska Missionskyrkan

SMK_staende_4frg_fylld_200

Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige och bildat trossamfundet Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid), som från 2012 övertagit i princip all verksamhet och åtaganden som de tre bildarsamfunden tidigare haft.

I ett övergångsskede har Svenska Missionskyrkan, precis som de två andra bildarsamfunden, en egen organisation. Här finner du information som är specifik för Svenska Missionskyrkan.

Kontakt »
Historia »
Årtal »

SMK konferens 2015 »

SMK konferens 2014 för webb

SMK KK-protokoll 2013 webb

One comment

Comments are closed.