Publicerat 

Equmeniakyrkan nära dig

Församlingar
Sök efter församlingar


Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid) utgörs i första hand av lokala församlingar. Det är i dem som kyrkans centrala liv och arbete pågår. De nationella och regionala organisationerna finns i första hand till för att stödja och uppmuntra de lokala församlingarna. På nedanstående sidor finns information om var du hittar församlingar, hur de ser ut och vilket arbete de bedriver.

Equmeniakyrkans ungdomsarbete samordnas och utvecklas av ungdomsorgansiationen equmenia. I många av Equmeniakyrkans församlingar finns också equmeniaföreningar som bedriver olika former verksamhet för barn och unga.

Equmeniakyrkan är tillsammans med equmenia indelat i sju regioner, vilka har till uppgift att bistå lokala föreningar och församlingar med utvecklingsstöd. Utöver församlingsstöd kan regionerna också anordna arrangemang som läger, kurser och konferenser.