Publicerat 

Församlingar

Sök efter församlingar


Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid) har ca 758 lokala församlingar med totalt 67102 medlemmar (2013 års statistik) och kring 130 000 betjänade. Församlingarnas storlek varierar från 3 till ca 1500 medlemmar och de är spridda från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Sannolikheten att du ska finna en församling inom Equmeniakyrkan nära dig är mycket stor. På flera större orter finns det flera församlingar som tillhör Equmeniakyrkan.

Församlingarna är inte bara olika stora, de representerar också en mångfald av sätt att vara kristen gemenskap. Detta beror inte sällan på att församlingarna befinner sig i skilda sammanhang; att vara församling i Vasastan i Stockholm blir något annat än att vara det i Skorped i Ångermanland. En del församlingar har över 150 år på nacken medan andra har bildats detta århundrade. Samtidigt finns en gemensam riktning hos dessa församlingar som bland annat anknyter till Equmeniakyrkans vision; församlingar för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig dig och världen.

Vår förhoppning är att du ska finna en församling vars gemenskap och arbete kan möta dig och dina behov.

Sök efter församlingar

One comment

  1. Anders Marklund says:

    Visst har ni även en församling i Kiruna som ligger 12 mil norr om Malmberget.

Comments are closed.