Publicerat 

Bildningsutredningen

lärande_165Equmeniakyrkan (tidigare Gemensam Framtid) och equmenia har tillsatt en gemensam bildningsutredning som i januari 2013  presenterat förslag till strategi för bildning och utbildning. Den utgår från medarbetarnas, församlingarnas/föreningarnas och samhällets behov och visar på hur rörelsens gemensamma bildningsresurser kan användas på bästa sätt. Det gäller bland annat Teologiska högskolan Stockholm, folkhögskolorna och Studieförbundet Bilda.

Utredningen har arbetat i ett öppet samspel med församlingar, föreningar och bildningsorgan. Läs slutrapporten

Kontaktuppgifter till utredarna:

Ida Hennerdal, 08 – 58 00 32 30, ida.hennerdal@equmenia.se

Ingemar Nordieng, 070-594 23 53,  ingemar.nordieng@telia.comLärande blir till liv – slutversion 130215

Per Olof Öhrn, 0704-16 75 30, pebab@telia.com

Administrativt stöd:

Els-Marie Carlbäcker, Gemensam Framtid, koordinator Bildning, 08-5800 3150,  elsmarie.carlbacker@gemensamframtid.se

Ola Rikner, equemenia, utbildningskoordinator, 08-5800 3220, ola.rikner@equmenia.se