Publicerat 

Lärjungaskap

Lärjungaskap är ett temaområde inom Equmeniakyrkan och handlar om livet som kristen. Det innebär att följa Jesus Kristus och ha en vilja att han ska leda och prägla livet. Precis som Jesus kallade de första lärjungarna så kallar han oss idag att leva i en personlig relation till Honom, att lära av Honom och att tjäna Honom.

Att vara en lärjunge till Jesus leder ofta till större självkännedom. Man upptäcker att man är gränslöst älskad och värdefull för Gud som den man är. Samtidigt inser man alltmer sin brist och sitt behov av Guds hjälp i livet. En lärjunge bär därför en längtan efter att få lära känna Jesus alltmer så att hans sanning, nåd, kärlek, vishet och kraft får påverka vardagslivet när det gäller relationer, värderingar och prioriteringar. Man vill bli mer lik Jesus i ord och handling för att hans goda vilja ska ske. Som lärjunge är man alltså ständigt på väg genom livet för att varje dag lära sig något nytt och tjäna och leva för Gud. För denna vandring och detta uppdrag behöver vi redskap och vägledning och det är detta som temaområdet Lärjungaskap vill erbjuda.


Bibel och Bön
Bibelläsningsplan
Gemensam Bön
Hur kan man läsa och förstå Bibeln?
Goda exempel

Söka – Pröva – Mogna
Utbildning/Kurser
Samtal om tro och liv
Andlig vägledning

Evangelisation
Evangelister
Framtidens evangelister
Team Evangelisation

Internationellt
Det internationella arbete som temagrupp Lärjungaskap har ett särskilt ansvar för