Publicerat 

Bibel och Bön

Gemensam Bön

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas, Matt 7:7

Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader,  Matt 18:19

Jesus har lärt oss betydelsen av både enskild bön och gemensam bön och att vi har en barmhärtig Gud som älskar världen och ser varje människa. Bönens armar når längre än vad vi kan nå och förmår mer än vi själva gör.  Därför vill vi be för Equmeniakyrkan, för varandra och för världen.

På vår hemsida informerar vi om särskilda gemensamma bönesatsningar och på facebook kan du vara med och bedja för andras förbönsämne och skriva in dina egna. Klicka på Besök Gemensam Bön på Facebook.

Förbönskalendern
I förbönskalendern finns böneämnen för varje vecka för både det nationella och internationella arbetet som Equmeniakyrkan och equmenia har och varje söndag kan våra församlingar använda det i sina gudstjänster. Varför ska man använda den? Den har ett informativt syfte. Vi får reda på vad som händer och är viktigt att be för i vår kyrkas och equmenias arbete.  Det händer också något med vår gemenskap när vi förenas i bön. Vi kommer närmare varandra.  Så tror vi att Gud hör bön och att våra förböner gör skillnad.
Läs mer »

Svenska Bibelsällskapet
Här kan du bl.a. läsa dagens bibelord och följa en bibelläsningsplan.

Varför inte gå en  bibelskola?  

Ett bra sätt att fördjupa sig i trons frågor är att gå en bibelskola där equmenia finns med i bland annat Våga Tro, Pulskursen, bibellinjerna vid SVF och Betel samt Bibelfjäll. Klicka och läs om de olika möjligheterna.


Hur kan man läsa och förstå Bibeln

Bibeln är världens mest lästa bok och unik på flera sätt. Den är skriven under en tidsperiod på ca 1600 år på tre språk av ungefär 40 författare med olika bakgrund. Som en röd tråd genom hela Bibeln går budskapet om att Gud i sin kärlek söker människan och vill rädda sin värld. Trots det historiska avståndet och de kulturella skillnaderna kan vi känna igen oss i de människor vi möter i Bibeln. Vi ser att de brottas med samma existentiella frågor och problem som en modern människa gör idag. Samtidigt kan Bibeln ibland vara svår att förstå och den väcker både känslor och frågor. Hur ska man läsa och förstå Bibeln? Läs Liselotte J Anderssons vägledning genom att klicka på rubriken.


Goda exempel
Här finner du goda exempel från församlingar och enskilda om vad bönen och bibeläsandet betyder för dem

Rätt Kurs – för personlig andakt.
Den internationella andaktsboken Rätt kurs har knutits närmare Equmeniakyrkan. The Upper Room som sprids över hela världen och på många språk stärker därmed sin position i Sverige. Redaktör för den svenska upplagan är Tomas Boström.
Läs mer »

 

 

One comment

  1. keijo says:

    Kära vänner Guds arbete är undbar att påverka och vara till välsignelse i trons välsignelse i Jesus blods seger och vi från Finland har upplevt stark den Heliga Andens kraft och vi längtar väckelse och mera kraft och miracles till varje mötes tid runt hela Sverige ,tack ,var välsignat och be för oss,keijo södertälje

Comments are closed.