Publicerat 

Söka Pröva Mogna

Söka Pröva Mogna handlar om våra frågor krig livet, tron på Gud och hur vi mognar som människor. Equmeniakyrkan vill vara en relationell kyrka och erbjuda mötesplatser för enskilda, församlingar och kyrka. Vi tror gemenskap är en nyckel i vårt sökande och prövande på vägen mot mognad.

Här ser du några olika möjligheter för att Söka Pröva och Mogna som människa.

Utbildning/Kurser
Läs om olika kurser och utbildningar för att växa i tro och lärjungaskap

Samtal om tro och liv
Behovet av att få samtala om livsfrågor och tro är stort. Här presenteras några olika möjligheter för detta.

Andlig vägledning
Om du söker vägledning i andliga frågor kan dessa böcker/häften vara en hjälp.