Publicerat 

Andlig vägledning, 6 småskrifter

Från advent 2012 till advent 2013 ger Equmeniakyrkan och teamområdet Lärjungaskap ut några småskrifter till stöd och inspiration för medlemmar och församlingar med 2-3 månaders mellanrum.
Det första och sista häftet ges ut under adventsperioden och görs som Böner och blad med bibelord, kort betraktelse, andlig övning och bön.

Häftena kan beställas från Equmeniakyrkan och de som kommit ut är:

Jesus- en böneguide i juletid
En vägledning fram till Jesus och ett liv i hans efterföljd

Prata Gud
En vägledning i att dela tron med människor i vår tid

I höst kommer två andra häften:

Hur hjälper man den som vill bli en kristen?
En vägledning i hur man hjälper någon att bli en kristen.

Gå ut i hela världen
En vägledning i vad det innebär att vara kallad till tjänst av Gud