Publicerat 

Pilgrimskap

Kristen tro är rörelse och Bibeln är full av berättelser kring rörelse, uppbrott, vandringar, rastplatser och möten. Bibeln är helt enkelt en pilgrimsbok om människor som söker det heliga. Equmeniakyrkan är sprunget ur tre samfund som nu vill vandra tillsammans för att uttrycka längtan efter enhet.

När dessutom Equmeniakyrkan vill prioritera pilgrimsarbete handlar det om att fördjupa förståelsen för pilgrimskap – hur vi söker, prövar och mognar – i tro! Livet i sig kan ses som en vandring där vi möter varandra, Gud och oss själva. Vi får dela erfarenheter, behov och utmaningar i vad det är att vara människa. Tillsammans får vi också söka svar på vad livskvalitet och hållbart liv rymmer, dela livsfrågor kring vilka vi är, varför vi är här och vart vi är på väg som individer, samhälle och kyrka.

I vandringens form ges redskap till fördjupad andlig gemenskap med Gud. På så sätt växer teologi i praktiken fram – när vi får tid att ställa de svåra och utmanande frågorna. För det finns tid för frågor men också rum för lyssnande och tid för att prata klart!

Vi är som kyrka kallade att vandra i världen, söka och älska Gud, våra medvandrare och oss själva. Pilgrimskap handlar också om medvetenheten att delande rymmer solidaritet. Just nu finns över hela vår värld ofrivilliga pilgrimer. Ibland kallas de flyktingar eller tvingas på andra sätt till en ofrivillig pilgrimsvandring i livet.

Pilgrimsvandring och pilgrimskap kan hjälpa oss att reflektera över livets mål och mening så vi kommer bort från ytlighet och i stället når djup. När vi ställs inför val i livet om vi ska gå vidare, vända tillbaka eller stå stilla kan vi också få kraft att släppa en splittrad tillvaro och i stället nå helhet och harmoni.

Det finns en fråga varje människa och varje pilgrim till sist måste ställa till sig själv. Hur vill jag leva mitt liv? Pilgrimen närmar sig svaret tillsammans med sina medvandrare och Gud i såväl en yttre som en inre vandring. På den vandringen vill Gemensam Framtid vara med. Vara en kyrka som är mötesplats för människor på väg!


Nätverk
Här är tips på församlingar i Equmeniakyrkan som särskilt arbetar med pilgrimskap. Läs mer i listan som fylls på allt eftersom. Vill din församling finnas med här, meddela elisabeth.lindgren@gemensamframtid.se

Betlehemskyrkan Örebro; https://www.betlehemskyrkan.nu/

Andrum Brynäs i Gävle; https://www.andrumbrynas.com/

Ekenbergskyrkan, Solna; https://www.missionskyrkan.se/ekensbergskyrkan

Gredelbykyrkan Knivsta – kommer att arbeta med temat vandra under 2013; https://www.gredelbykyrkan.se/

Kyrkan vid Brommaplan; https://www.motesplatsbromma.com/

 

Tips på enkla livsvandringar att inspireras av…

Nyckelvandring på Tyresö pilgrimscentrum   https://www.pilgrimscentrum.com/se/lankar/

Frälsarkransvandring på Tyresö pilgrimscentrum https://www.pilgrimscentrum.com/se/lankar/

 

Tips på litteratur att utmanas och inspireras av…

Alebo, Anna, Vandra med Frälsarkransen. VERBUM 2012

Davidsson Bremborg, Anna, Pilgrimsvandring på svenska. ARCUS 2010

Braw, Anna, (red). Pilgrimslivet. Stillhet, skoskav och sång. LIBRIS 2012.

Lagercrantz, Agneta, Att gå till sig själv. CORDIA 2007

Lind. Martin, Salt, bröd och vin – en pilgrimsteologi. VERBUM 2011

Lindström, Hans-Erik,

Det sjunger under skosulorna. VERBUM 1997

Gå med Gud. CORDIA/TROTS ALLT 1999

Lilla pilgrimsboken. (femte upplagan) VERBUM 1997

Ord för vandrare. Pilgrimsmeditationer. VERBUM 2012

Pilgrimsliv – handbok för vandrare. VERBUM 2005

Pilgrimskompassen. VERBUM 2005

Pilgrim och fältarbetare. ARTOS 2008

Lönnebo, Martin, Frälsarkransen (femte upplagan). VERBUM 2011

Sahlström, Olle, Gå hem. ATLAS 2011

Wettermark, Tomas (red). Tankegångar om pilgrimsteologi. ARTOS 2011

Pilgrimens tidegärd (femte upplagan). ARTOS 2010

En rysk pilgrims berättelser. NATUR OCH KULTUR 1992

 

Samverka med studieförbundet Bilda…

Vill du veta mer om pilgrimsvandringar; ta kontakt med din närmaste Bildaregion

https://www.bilda.nu/sv/Snabbval/BKF/Pilgrimsvandring/Pilgrimsvandra-i-Sverige

Om du vill anordna en pilgrimsvandring i det Israel och på de palestinska områdena har Bilda förslag på upplägg och goda kontakter.

https://www.bilda.nu/sv/Snabbval/SCSC/Studieresor-till-Mellanostern/Pilgrimsvandring/

 

Pilgrimscentrum i Sverige och organisationer som arbetar med pilgrimsvandringar/pilgrimskap…

Pilgrimscentrum, Tyresö     https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645361

Pilgrimscentrum, Vadstena   https://www.pilgrimscentrum.com/se/

Pilgrimscentrum i Göteborg   https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/pilgrim

Föreningen Pilgrim i Sverige   https://www.pilgrim.nu/

Pilgrimsplats Liberiet i Lund     https://www.pilgrimsvagen.se/default.asp?pid=58

Svenska kyrkan och pilgrim   https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641456

Pilgrimscentrum i Vadstena egna länktips    https://www.pilgrimscentrum.com/se/lankar/

 

Det händer kring pilgrimskap – seminarier och vandringar…

Midsommardialog på Sjövik under midsommarhelgen 2013 har särskilt fokus på pilgrimsvandring. Mer information kommer under våren 2013.

Under vecka 30 2013 kommer en pilgrimsvandring och ”konsten att leva dagar” erbjudas i Hemavan. Läs mer på www.bibelfjall.se och  se nedan

Längtar du efter att gå i fjällen, få tid för eftertanke och stillhet samtidigt som du får möta andras perspektiv? Då är pilgrimsdagar i Hemavan något för dig! Välj mellan två olika alternativ.

19 – 21 juli, Pilgrimsvandring med topptur

Du som vill gå en längre pilgrimsvandring kan delta i en vandring som bl a leder mot Norra Sytertop-pen och den andaktsplats som finns där, upprättad i Dag Hammarskjölds anda för 50 år sedan. Denna vandring är för dig med viss vandringsvana som vill kombinera pilgrimsvandringen med en topptur.

Vandringen utgår från Hemavan Fjällstation (tidigare SMU Fjällgård). Övernattningarna blir i en av STF:s fjällstugor och maten lagas gemensamt. Programmet börjar fredag lunch med en pilgrimsvand-ring på ca 10 km till Viterskalsstugan. På lördagen går vi mot toppen och på söndagen går vi tillbaka till Hemavan. På söndagens vandring sammanstrålar vi med ”konsten att leva-gruppen”.

Pris: 2 400 kr inkl mat, övernattning i STF-stuga och lokal fjällguide.

17 – 21 juli, Konsten att leva-dagar med dagsturer

Du som vill gå kortare dagsturer kan välja att bo bekvämt med helpension på Hemavan Fjällstation. Dessa dagar rymmer enklare vandringar med olika mål och tema. En tur går per bil och till fots till den andra andaktsplatsen i Dag Hammarskjölds anda, inrättad för 50 år sedan inne på norska sidan.

Grunden för dagarna bygger på en helhetssyn på människan och tillvaron. Vi utgår ifrån våra egna er-farenheter som rymmer såväl glädje som sorg. Genom att stanna upp och känna efter, dela upplevel-ser av hur livet vänder, genom mötet med Gud och andra medmänniskor öppnas nya vägar till föränd-ring och möjlighet till balans i livet. På söndagens vandring sammanstrålar vi med ”topptursgruppen”.

Pris: 3 300 kr inkl helpension på Hemavan Fjällstation och lokal fjällguide.

Anmälan senast 8 juli. Mer information på www.bibelfjall.se

 

 

Nätverksdag kring pilgrimskap i Equmeniakyrkan hösten 2013

Equmeniakyrkan vill satsa på pilgrimskap i syfte att erbjuda församlingar verktyg och mötesplatser kring människors livsfrågor och tro. För att bidra till erfarenhetsutbyte och delande inbjuder Equmeniakyrkan till en nätverksdag hösten 2013. Datum och plats kommer i senare i vår. Vill du veta mer, kontakta Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg i Equmeniakyrkan  elisabeth.lindgren@gemensamframtid.se    08-580 03 151

Generalförsamlingen i Kyrkornas Världsråd har hösten 2013 temat ”God of Life, Lead Us to Justice and peace”. Läs mer på www.skr.org

Frälsarkransen…

Kristen tro är vardagslivets tro. Då måste det finnas rum för det praktiska och rent kroppsliga. Gud finns i hela människan. Frälsarkransen är därför ett konkret radband att hålla i handen som hjälp att ana Gud – men framför allt känna med såväl kropp som själ.

Kan den kristna tron rymmas i arton olikfärgade pärlor? Ja, i frälsarkransen återfinns såväl hela evangeliet som hela livet. Här finns plats för Gud, människan, prövningen, bekymmerslösheten, Guds oändliga kärlek som utmaningen att sprida kärleken vidare. Utrymme för de hemliga förbönerna och för döden men också för uppståndelsen. Allting börjar och slutar med Gud. Utan Gud finns inget, genom honom finns allt som lever, rör sig och är till.

Till frälsarkransen finns en mängd litteratur som passar för enskilt studium såväl som samtal i grupper. Det är inte färdiga svar som ges utan i stället berättas Bibelns berättelser, framför allt om Jesus som sedan knyter an till människors livserfarenheter.
Tron växer i mötet och samtalet med andra.Därför kan mötet vara hjälp och stöd att tolka våra livsberättelser. När den egna tron är ordlös, kan tryggheten finnas i att luta sig tillbaka på bibelord och andra kristnas välbeprövade böner och tumma på ett radband. Frälsarkransens kursmaterial har vuxit fram i en svensk kontext och är tydligt erfarenhetsbaserad. Det vill erbjuda och skapa ett möte mellan Guds stora Berättelse och människans egen livsberättelse.

Kort om frälsarkransen
Frälsarkransen är ett radband med arton pärlor där sex av pärlorna är tystnadspärlor. Frälsarkransen inbjuder till meditation, stillhet och lyssnande.

Varje pärla har sitt eget budskap: Gudspärlan, jagpärlan, omvändelsepärlan, ökenpärlan, bekymmerslöshetens pärla, kärlekspärlan och offerpärlan, de tre hemlighetspärlorna för de personliga bönerna, nattens och dödens pärla, uppståndelsepärlan och Gudspärlan igen. Mellan flera av pärlorna finns även tystnadspärlor.

Varje pärla har sin egen skrivna bön. Frälsarkransen kan också ses som en beskrivning av Jesu eget liv.

Läs mer på Verbum förlags hemsida

Verbum har en mängd litteratur som kan hjälpa er i församlingen att fördjupa arbetet med frälsarkransen

https://www.verbumforlag.se/frlsarkransen/1294491-frlsarkransen-start

Studieförbundet Bilda säljer också kurs- och fördjupningsmaterial kring frälsarkransen. https://www.bilda.nu/sv/Studiematerial/Bocker/Ett-andra-varv-med-Fralsarkransen

Om ni vill arbeta med Frälsarkransen i din församling – kontakta din närmaste region på Bilda!

https://www.bilda.nu/sv/Startsidan/Kontakta-oss


Iona

Hållbara liv söker många idag. Det svenska Ionanätverket erbjuder gemenskap i sökandet av helhet i livet där såväl andakt som profetiskt ansvar ryms. Här kan du utmanas till engagemang i frågor som rör fred, social rättvisa, skapelsen, ekumenik och interreligiös dialog. Det svenska Ionanätverket erbjuder också stödgrupper som träffas regelbundet i syfte att söka Gud, leva profetiskt och bygga gemenskap.

www.ionasverige.se