Publicerat 

Samhälle

Gud, himmelens och jordens skapare, vill oss människor väl. Hos profeten Jeremia kan vi läsa Guds tilltal till oss när han skriver ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11). Gemensam Framtid Samhälle lyfter fram det uppdrag som kyrkan har i samhället, både i Sverige och internationellt.

Gud längtar efter en levande, varm och livgivande relation med oss människor. Han vill också att vi skall ha ett gott liv med harmoniska relationer med varandra, med den värld och den miljö som vi lever i och med oss själva. Efter att världen skapats säger Gud att det var ”mycket gott” (1 Mos 1:31). Men efter detta är det mycket som gått snett. Människan skapades till Guds avbild med fri vilja, kreativitet, kompetens och mandat att förvalta världen. Många felaktiga val ledde både bort från gemenskapen med Gud, men också till att det goda livet har gått sönder, våra relationer och även förvaltningen av miljön och världen. Gud sände sin Jesus Kristus för att återskapa relationen mellan Gud och människa och att det goda livet skall få komma tillbaka och växa. Jesus sa vid ett tillfälle: ”Jag har kommit för de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10b). Bilden visar ett boende för flyktingar i Azerbajdzjan där en husförsamling möts.

I sin första predikan sa Jesus om sitt uppdrag: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Luk 4:18-19). Detta uppdrag gav han sedan vidare till sina lärjungar samma dag som han uppstod från de döda när han sa: ”Såsom fadern (Gud) har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). Detta befrielseuppdrag gäller både de första lärjungarna och för oss som utgör Kristi kyrka idag.

Detta gör att vi inom Gemensam Framtid Samhälle arbetar aktivt inom följande områden:

  • Hållbar utveckling: inklusive Miljö, hälsa livsstil, klimat, rättvisa, fred och försoning
  • Mänskliga rättigheter: inklusive religionsfrihet, anti-trafficking, minoriteters rättigheter, lika rättigheter (barn, gender, tillgänglighet)
  • Församlingsdiakoni: inklusive diakontjänsten, diakonrekrytering och utbildning, familj och relation, åldrande och äldrearbete
  • Migration och mångfald: inklusive migration-asyl, mångfald och religionsdialog, Kyrkornas globala vecka.
  • Kyrka i samhället: inklusive kyrka-polis, kyrka-sjukvård, kyrka-universitet/högskola, kyrka-skola, kyrka-idrott, kyrka-arbetsliv, beredskapsfrågor, församling-samhälle
  • Samverkan; med Hela Människan, Diakonia och Sociala Missionen
  • Eurasien: inklusive Turkmenistan, Azerbajdzjan, Ryssland, Vitryssland, Estland, Litauen, Spanien och Samerna
  • Tro, vetande och etik
  • Opinion