Publicerat 

Seminarier

Till startsidan »

Torsdag 13.30-14.30
Lokal: Kongresshallen
Förvandla världen! Att leva med bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. Gemensamt storseminarium med Olle Alkholm, Sofia Camnerin och Lasse Svensson. Seminariet leds av Carl-Henrik Jaktlund, debattredaktör på Dagen.

Fredag 13.30-14.30
– åtta bibelstudier och åtta riktningsmål

1. Lokal: H 1
Att ta profetisk ställning.
Klas Johansson, regional kyrkoledare i region Nord och Dr. Mary Mikhael från Syrien/Libanon. Gunilla Ikponmwosa, samordnare Mellanösternfrågor, håller ihop seminariet. Seminariet tolkas från engelska.
Om att ta profetisk ställning i världen utifrån profeten Mikas bok. ”Gör vad rätt är”.
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter. (profetisk diakoni)

2. Lokal: J 2
Att vara missionell kyrka.
Jenny Dobers, regional kyrkoledare i region Stockholm och Lena Hilding Carlsson, diakon i Älmhults missionsförsamling. Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande, håller ihop seminariet.
Ett samtal utifrån Lukas 10 om att plantera evangeliet på nya platser med hjälp av lokala ”fredspersoner”. ”Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom…”
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt tar ett övergripande ansvar för församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och hälsar regelbundet nya församlingar välkomna som växt fram i Guds mission.

3. Lokal: G 1
Dela för livets skull.
Petter Jacobsson utbildnings- och ombudshandläggare i Diakonia och Klara Holmin, ungdomsledare i Redbergskyrkan Göteborg. Maria Brunander, internationell handläggare, håller ihop seminariet.
Att dela ansvaret och ansvarigt så att kyrkan håller ihop. Ett samtal om brödundret i Lukas 9 där Jesus utmanar oss genom att säga ”… Ge dem något att äta, ni själva…”
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt säkerställer att strukturen och ekonomin i Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar.

4. Lokal: G 2
Enhet – för världens skull.
Helen Friberg, regional kyrkoledare i region Svealand och Emanuel Furbacken pastor i Mariakyrkan Hammarkullen. Christer Daelander, samordnare Afrika och mänskliga rättigheter, håller ihop seminariet.
Vad vill Jesu förbön i Johannes 17 säga oss idag?” Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss…”
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt för förpliktigande samtal om fördjupad enhet och ömsesidighet med andra kristna samfund och samarbetskyrkor.

5. Lokal: G 4
Guds hushåll byggs av skapelserättvisa.
Lennart Renöfält, regional kyrkoledare i region Mitt och Sven Jansson projektledare i Diakonia. Els-Marie Carlbäcker, handläggare fredsfrågor, håller ihop seminariet.
Om skapelsesyn, ansvar och fred i Romarbrevet 8. ”Hela skapelsen ropar som i födslovåndor”.
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt rustar församlingar och individer till tjänst för människor (praktisk diakoni) och skapelsen (klimaträttvisa).

6. Lokal: H 2
När relationell kyrka och livstolkande människa möts.
Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare i region Syd och Linus Brengesjö, pastor i St. Peters kyrka i Stockholm. Walla Carlsson, missionär i Litauen håller ihop seminariet.
Vi slår följe med Paulus i Apostlagärningarna 17 och gör ett återbesök på Areopagen. ”…Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till som också några av era egna skalder har sagt…”
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt utmanar och hjälper församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas.

7. Lokal: F-hallen
När församlingen finner sitt uppdrag och upptäcker sig själv.
Tomas Hammar, regional kyrkoledare i region Väst och Cissi Glittvik, studentpastor, författare och företagare. Christer Hambre, församlingsutvecklare i region Svealand, håller ihop seminariet.
Om förnyelse, utveckling och växt i Filipperbrevet och utmaningar kopplat till idag. En slags färdplan! ”Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig”. (Fil 3:13)
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt ger inspiration och stöd för församlingar i medvetna utvecklingsprocesser.

8. Lokal: G 3
Vem är min nästa? – Den mångkulturella församlingen.
Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare i region Öst och Bodil Eriksson, pastor i Stöde baptistförsamling. Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle, håller ihop seminariet.
Paulus som mångfaldsförespråkare i Rom 15. ”Godta därför varandra såsom Kristus har godtagit er”.
Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt verkar för att vara en kyrka för hela livet som utgör en mångfald av människor.

Lunchseminarier

– fredag och lördag kl. 12-13
Biljetter hämtas i Bildas monter.
 

Fredag

Längtan efter Guds rike – ny kyrkohandbok på gång i Equmeniakyrkan – i förvandlingens tjänst.
Lokal: G3
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Hans Andreasson, pastor i Kanalkyrkan, Sandviken och ordförande i handbokskommittén, samt Jenny Dobers, regional kyrkoledare i region Stockholm.

Mission som förvandlar världen – i Sverige och internationellt
Lokal: J 1
Samtal om Equmeniakyrkans inspirationstext om mission nationellt och internationellt. Vilken utmaning har vi i Sverige och i världen? Per Westblom, koordinator församling och samhälle, Bertil Svensson, koordinator internationella relationer.

Världen mitt ibland oss! Samtal och utmaningar från våra samarbetskyrkor. Samtliga seminarier tolkas till svenska.

Världen mitt ibland oss
– Kristen i utsatta situationer
Lokal: G 1
Maung Maung Yin, biträdande rektor och lärare Myanmar Institute of Theology – Burma, Batyr och Enejan Nursen, missionärer – Centralasien, utsända av Silk Partners Norge i samarbete med Equmeniakyrkan

Världen mitt ibland oss
– Enhet i mångfald, hur?
Lokal: G 2
Paul Mabuna, kyrkoledare Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU) – Kongo-Kinshasa och Curt Peterson, internationell koordinator Evangelical Covenant Church (ECC) – USA

Världen mitt ibland oss
– Från beroende till oberoende
Lokal: G 4
Mateta Lubaki, ekonomichef Communauté Evangélique du Congo (CEC) – Kongo-Kinshasa och William Lovelace, kyrkoledare Lietuvos Jungtinė Metodistų Bažnyčia – Litauen

Världen mitt ibland oss
– Klimaträttvisa – så arbetar vi
Lokal: H 1
Edi Diafuanakana, kyrkoledare Communauté Evangélique du Congo (CEC) – Kongo-Kinshasa och Steven David, kyrkoledare Hindustani Covenant Church (HCC) – Indien

Lördag

Equmeniakyrkan som ett äventyr. Församlings- och kyrkosyn vid framväxten av en ny kyrka.
Lokal: G 4
Sune Fahlgren, utbildningsledare Teologiska högskolan och Jenny Dobers, regional kyrkoledare region Stockholm. Seminarievärd, Anders Jonåker, regional församlingsutvecklare.

Tro – dop – gemenskap.
Lokal: G 2
Föredrag och samtal med Arne Fritzson, teolog, pastor och ledamot av teologiska kommittén. Seminarievärd, Tomas Hammar, regional kyrkoledare i region Väst.

Världen mitt ibland oss! Samtal och utmaningar från våra samarbetskyrkor. Samtliga seminarier tolkas till svenska.

Världen mitt ibland oss
– Framtid och hopp för Syrien
Lokal: J 1
Mary Mikhael, språkrör för kyrkoledningen National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) – Syrien/Libanon

Världen mitt ibland oss
– Kyrkans roll i samhället
Lokal: R 22-23
Daniel Miakayizila, vice direktor för biståndsorganisationen ASUdh – Kongo-Brazzaville och José Bondukamesa, koordinator alfabetiseringsprojekt Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU) – Kongo-Kinshasa, Helen Byholt Lovelace, samordnare diakoni Lietuvos Jungtinė Metodistų Bažnyčia – Litauen

Världen mitt ibland oss
– Evangelisation i två olika verkligheter
Lokal: R 2
Patrice N’souami, kyrkoledare Eglise Evangélique du Congo (ECC) – Kongo-Brazzaville och Pedro Arbalat, koordinator för evangelisation och mission Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE) – Spanien

Morgonböner

Fredag 9.00-9.15
Lokal G 3

Jesus säger – Följ mig!
Om att göra skillnad i vardagen.
Cissi Glittvik, universitetspastor, Per Kjellberg, fängelse- och häktespastor och Inga Johansson, Equmeniakyrkan

Lördag 9.00-9.15
Lokal Kongresshallen

Våga förvandling!
Anne Grudeborn, pastor i Equmeniakyrkan, Lerkil

Till startsidan »

kk15-affisch-LOW_450