Publicerat 

Närstående organisationer

equmenia – vårt ungdomsförbund

Diakonia – ett gemensamt biståndsorgan för två svenska kyrkor; Gemensam Framtid och Svenska Alliansmissionen

Kristen & Kvinna – ett förbund för kvinnor inom Gemensam Framtid

Hela Människan – socialt arbete på kristen grund

Sociala Missionen – en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning

Studieförbundet Bilda

Utbildning

Studieförbundet Bilda

Telogiska högskolan Stockholm

Härnösands folkhögskola

Karlskoga folkhögskola

Lidingö folkhögskola

Sjöviks folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Botkyrka folkhögskola