Om resan för unga vuxna till London

Equmeniakyrkan har anordnat en resa för unga vuxna. 3-8 maj åkte 34 unga vuxna och ledare till London och syftet med resan var att uppmuntra och inspirera unga som leder unga.  

Tidigt på morgonen fredag 3 maj startade bussen från Stockholm som längs vägen söderut stannade och plockade upp fler deltagare under resan.  

Personerna i gruppen kom från stora delar av landet och få kände varandra sedan innan. Den långa bussresan var passande för att skapa sammanhållning och snabbt lära känna varandra.  

Väl i London fanns tid för sightseeing. Några gick på musikal, några besökte klassiska turistplatser och andra shoppade.  

På söndagen var det dags för gudstjänst i församlingen Oasis. De har ett stort socialt arbete med bland annat skolor och välgörenhet. Vi fick lyssna till några ur ledningen, höra hur de jobbar med värderingar, visioner och hur arbetet växt fram. Sedan fick vi en rundvandring i en av deras skolor och på deras lilla farm mitt i centrala London. 

Resans huvudfokus låg på att besöka Leadership conference. En ekumenisk ledarskapskonferens arrangerad av Alpha och kyrkan HTB, Holy Trinity Brompton. Den är årligen återkommande och hålls i Royal Albert Hall med drygt 5000 ledare från över 60 olika länder.  

Konferensens talare hade en stor bredd. Företagsledare, politiker, historiker. Men framför allt fick vi höra ledare för olika kyrkor berätta om sina erfarenheter. En stor del av konferensens upplevelse är att tillsammans sjunga lovsång och fira gudstjänst.  

Gruppens deltagare fick vara med om många nya upplevelser, nya tankar och fördjupning. Framöver kommer vi att ha digital återträff och en fysisk återträff på Equmenias festivalkonferens Boost i Jönköping i november.  

Ett syfte med denna resa var att inspirera och uppmuntra unga ledare och ge dem en tydlig plats i vår kyrka. Be gärna för denna grupp och att det de fått vara med om ska få göra skillnad i det sammanhang de finns i.  

/ Ledarna för resan:  
Anna Gustafsson, Johan Einarsson, Julia Sjöström, Ida-Maria Brengesjö och Linnea Hjelm