Örebro bjuder in till samtal om klimat och miljö

De enskilda församlingarna har kommit olika långt i sitt omställningsarbete för klimatet. Många gånger hindras de av politiska beslut att göra den omställning de vill, andra gånger får de draghjälp. Inför höstens val vill vi föra ett samtal med Örebro kommuns olika partier och höra vilka frågor omkring klimat och miljö de kommer att driva.

Arrgörer är Equmeniakyrkorna i Örebro: Betlehemskyrkan, Betelkyrkan, Betaniakyrkan, Hagakyrkan, Vasakyrkan och studieförbundet Bilda