För våra medarbetare

Information och träffar

Ungdomsledare äter mat utomhus, sommar.

Ungdomsledarupptakt – Region Öst

16 sep

Denna dag vill personalen i Region öst hälsa alla anställda ungdomsledare i regionen välkomna till regionkontoret. Vi vill få träffa er, ge er möjlighet att lära känna varandra och dela in er i grupper inför kommande år, få lära er om hur Region Öst fungerar och bjuda på fika…

Missionsbåten Shalom förtöjd vid ö.

Bönedygn på Shalom

28 sep30 sep

Medarbetare i Region Öst välkomnas även denna höst till bönedygn på missionsbåten Shalom, Oskarshamn. Under dessa dagar ges god undervisning, mycket tid till bön, gemenskap, vila och havsluft. Skepparen Birger Borgemo tar deltagarna med ut i Oskarshamns kustband och om det är fint väder och rätt vind, seglar alla…

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideellt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.