För våra medarbetare

Information och träffar

Missionsbåten Shalom förtöjd vid ö.

Bönedygn på Shalom

28 sep30 sep

Medarbetare i Region Öst välkomnas även denna höst till bönedygn på missionsbåten Shalom, Oskarshamn. Under dessa dagar ges god undervisning, mycket tid till bön, gemenskap, vila och havsluft. Skepparen Birger Borgemo tar deltagarna med ut i Oskarshamns kustband och om det är fint väder och rätt vind, seglar alla…

Hjärta

Diakonikväll

9 nov

Diakonala rådet i Region Öst bjuder in till en kväll om diakoni, 9 november kl. 19.00-21.00. Kvällen riktar sig till alla som verkar i olika diakonala frågor i våra församlingar; omsorgsgrupper, anställda diakoner, besöksgrupper, diakonala råd och ni som funderar över hur vi kan vara diakonala som församling. Mötet kommer…

Julbord för medarbetare

4 dec

Equmeniakyrkan Region Öst och Medarbetarna Öst bjuder in alla medarbetare i regionen till julbord. Mer information kommer, men reservera datumet redan nu.

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideellt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.