För våra medarbetare

Just nu finns följande medarbetararrangemang inplanerade i Region Öst:
Inspirationsresa till Oslo + årsmöte för Medarbetarna Öst 17-19 april
Sommaravslutning för ungdomsledare 3 juni
Bönedygn på Shalom 28-30 september

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideellt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.

Information och träffar

Hamn i Oslo och text "inspirationsresa till oslo - 17-19 april"

Inställt: Inspirationsresa till Oslo för medarbetare i Region Öst

17 apr19 apr

Resan är inställd. Uppdatering den 12 mars 2020 Med anledning av den rådande situationen gällande det nya Coronaviruset, även kallat Covid-19, har arrangörerna beslutat att ställa in Inspirationsresan för medarbetare till Oslo. Alla anmälda har meddelats via mail. I nuläget pågår samtal kring hur, var och när Medarbetarna Östs…

Ungdomsledare äter mat utomhus, sommar.

Sommaravslutning för ungdomsledare

3 jun

Denna dag bjuder Region Öst in alla anställda ungdomsledare till en sommaravslutning tillsammans i Jönköping. Vi kommer äta gott, hitta på något roligt, få undervisning och be tillsammans. Mer info & anmälan kommer här längre fram. Välkomna!

Missionsbåten Shalom förtöjd vid ö.

Bönedygn på Shalom

28 sep30 sep

Medarbetare i Region Öst välkomnas även denna höst till bönedygn på missionsbåten Shalom, Oskarshamn. Under dessa dagar ges god undervisning, mycket tid till bön, gemenskap, vila och havsluft. Mer information kommer framöver, men boka in dessa dagar redan nu. Välkomna!