Gröda i en hand - församlingsutveckling

Församlingsutveckling – Region Öst

Hur ser färdvägen ut i din församling? Hur ser din församlings drömmar och mål ut? Hur vill ni gå vidare? Region Öst vill vara en resurs för din församling.

Det kan ske på många olika vis – hör av dig till regionens församlingsutvecklare för mer information om hur vi kan finnas för just er.

Kontaktperson

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se