Gröda i en hand - församlingsutveckling

Församlingsutveckling – Region Öst

Hur ser färdvägen ut i din församling? Hur ser din församlings drömmar och mål ut? Hur vill ni gå vidare? Region Öst vill vara en resurs för din församling. Det […]