Migration och asyl

I vår region finns ett omfattande arbete kring migration och asylsökande. Framför allt i våra församlingar och föreningar.

Tips

Lättlästförlaget Vilja lanserar böcker och annat kostnadsfritt arbetsmaterial för nyanlända som vill lära sig mer om språket och om den svenska arbetsmarknaden.

Via portalen Informationsverige.se kan du få tag på material i ditt arbete med nyanlända. Här finns material som är fritt för alla att använda och ladda ner.

Portalen vänder sig i första hand till den som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns även informationen samlat på flera olika språk.

På Equmeniakyrkans hemsida om migration och mångfald finns material och tips för detta viktiga arbete. Lycka till i ditt arbete!