Om Region Öst

Equmeniakyrkan Region Öst innefattar närmare 150 församlingar som ligger främst i Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Dessa församlingar ser helt olika ut och har olika förutsättningar, men alla finns vi under visionen: ”Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Det regionala arbetet samordnas via personal som finns till för att stötta det lokala sammanhanget. Det görs bland annat genom församlingsbesök, utbildningar, stöd till styrelser, anställda och andra förtroenderoller, församlingsutvecklingsarbete, arrangemang och medarbetaromsorg. Du är alltid välkommen att höra av dig till medarbetarna på Region Öst.