Om Region Öst

Region Öst består av församlingar och Equmeniaföreningar som ligger i främst i Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Dessa församlingar och föreningar ser helt olika ut och har helt olika förutsättningar, men alla finns vi under visionen: ”Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen” – något som både utmanar och förenar oss.

Det regionala arbetet samordnas via personal som finns till för att stötta det lokala sammanhanget. Personalen arbetar riktat mot både församlingar och föreningar. Det görs bland annat genom utbildningar, föreningsbesök, läger, arrangemang och medarbetaromsorg. Du är alltid välkommen att höra av dig till medarbetarna på Region Öst, de finns för dig och din församling.