Utbildning

I Region Öst satsar vi mycket på utbildning och kompetensutveckling hos våra anställda och ideellt aktiva. Det gör vi med kurser och utbildningspaket, ofta tillsammans med Region Väst.

Hemsidan är för närvarande under uppbyggnad, men senare kommer här presenteras information om de utbildningar som ska gå under hösten 2020. Det kommer bland annat vara Dagar om Diakoni, Omsorg och Själavård (DOS) och missionskursen Till Jordens Yttersta Gräns.