Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling är viktigt, både för anställda och ideellt aktiva.

Equmenia och Equmeniakyrkan erbjuder många kurser och utbildningspaket. Utöver det arrangerar Region Öst och Region Väst några utbildningar tillsammans. Läs mer om dem här:

De övriga utbildningar som Equmenia och Equmeniakyrkan erbjuder, finns på Equmenias- respektive Equmeniakyrkans hemsidor: