Utbildning

I Region Öst satsar vi mycket på utbildning och kompetensutveckling hos våra anställda och ideellt aktiva. Det gör vi med kurser och utbildningspaket, ofta tillsammans med Region Väst.

Mer information om våra utbildningar och andra utbildningar inom Equmeniakyrkan hittar du via knappen nedan.