Friluftsgudstjänst med tema Vägen till livet

Publicerat 2020-05-04 av Webbredaktör

Friluftsgudstjänsten inleddes med blixt, åska och regnskur med flykt in under de skyddande granarna. Lagom till kyrkkaffet tittade solen fram.

Agenda med sånger och böner för friluftsgudstjänsten i Alstaberg

Predikan av Anders Jarl under friluftsgudstjänsten 3 maj

Johannes 13:31-35 (Klicka och läs bibeltexten hos bibeln.se)

En sak alla vi som är här idag har gemensamt är att vägen har fört oss hit till Alstaberg. Några av oss behövde ta hjälp av karta, kompass, gps, eller vägbeskrivning för att hitta och andra behövde inte det kanske för att ni har varit här tidigare.

Vägen är en mycket populär bild och tänk vad många titlar på böcker, låtar och filmer som har vägen i sig. Ibland vet vart vägen leder och andra gånger är det okänt och nytt för oss. Ska vi våga pröva en ny väg att gå?

Rörelsen tillsammans med Jesus leder oftast framåt. I dagens evangelietext får vi först gå bakåt i tanken eftersom händelsen utspelar sig under Jesus sista natt men det han säger pekar framåt.

Lärjungarna är vana vid att få följa med Jesus överallt men nu närmar de sig ett vägskäl. Jesus behöver lämna sina närmaste och han försöker att få dem att förstå. Dit jag går kan ni inte komma. Här slutar allmän väg.

Jesus behöver gå den sista etappen ensam och utlämnad. Han behövde gå lidandets och korsets väg. Det står flera gånger om förhärligande som betyder ge ära åt, hedra, upphöja. Det är också i förhärligandet som sker flera gånger som Jesus visar sin gudomlighet.

Det är därför som detta beskrivs som något som har hänt och som snart kommer att hända igen. Det som väntar är det slutliga förhärligandet av Fadern som sker när Jesus dör och uppstår. Det är inte bara Jesus som har till uppgift att förhärliga Fadern utan det har även lärjungarna vars uppdrag är att ära Gud med sina liv och genom sina gärningar mot andra människor.

Med detta som bakgrund ger han lärjungarna ett nytt bud som egentligen ersätter alla andra bud och regler som de tidigare har försök att leva upp till. Ni skall älska varandra.

Vi får inte veta hur lärjungarna reagerade på Jesu uppmaning. Tog alla i gruppen till sig orden på samma sätt? Hur såg deras ansiktsuttryck ut?

Vi vet att Jesus vid ett annat tillfälle har en dialog om kärlek enbart med Petrus. Istället för att fördöma honom för ett trefaldigt förnekande får Petrus istället bekräfta sin kärlek till Jesus tre gånger. Med den gode herden i färskt minne från i söndags så understryker det här också att ju större ledaruppdrag desto mer kärlek behövs och att det yttersta provet för en lärjunge är att vara beredd att dö för sin tro på Jesus.

Jesus visste vilken väg Petrus skulle komma att gå och därför säger han till honom: Sannerligen jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig!

Det är inte bara vi som har styrt kosan mot Alstaberg idag. Den uppståndne Kristus har gjort samma sak och han var till och med här innan vi kom hit. Kristus är närvaro och härvaro en varm och kärleksfull sådan i kalla maj och i en många gånger kylig värld.

Nu är vi Jesu lärjungar och samma uppmaningar riktas till oss: Ni ska älska varandra och följ mig. Varken mer eller mindre. I en oviss och orolig tid får vi gå med bud om kärlek till medmänniskan och likt diakoner bära ett hjärta omkring vår hals.

Var glad, för Kristus lever! Kom låt oss gå med bud. I trångmål eller framgång, vi går i Jesu namn. Kom med och låt oss sjunga om hans uppståndelse. En enda lovsång ljuder nu och i evighet. Amen.

Anders Jarl

 

Bild från congerdesign från Pixabay.

Bild från congerdesign från Pixabay.