För daglediga

Välkommen till våra promenader och program!

Vi hoppas vi ska kunna återuppta programmet hösten 2020.

Tisdagspromenaderna

Under terminerna träffas vi på tisdagar kl 9 vid Österledskyrkan för en gemensam promenad och sedan kaffe och tankenötter. Arrangör är Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG.

Du behöver inte vara medlem i församlingen eller i Riksförbundet pensionärsgemenskap för att vara med på tisdagspromenaderna. Alla är varmt välkomna!

Programmöten två gånger i månaden

Varannan onsdag har Riksförbundet pensionärsgemenskap en programpunkt, antingen i Österledskyrkan (Regins väg 1 i Gamla Uppsala) eller i Nyby servicehus (Leopoldsgatan 5 i Nyby). Du behöver inte vara medlem. Alla är varmt välkomna! Du hittar programmötena i Österledskyrkans kalender.

Vill du veta mer om verksamhet för daglediga i Österledskyrkan och Riksförbundet pensionärsgemenskap? Hör gärna av dig!

Birgitta L Johansson via pastor@osterledskyrkan.se

Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG, är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. RPG är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Läs mer på RPG:s webbplats. 

Cirklar & hantverk

Intresserad av att vara med i en bokcirkel dagtid? Vi träffas i hemmen eller i kyrkan.
Välkommen att kontakta Kristina Sundberg telefon 32 52 90 eller Kerstin Tammergård 23 55 87

Välkommen att läsa mer om alla våra cirklar & hantverksträffar.

Hantverk i praktik och teori

Vi ses för att gemensamt arbeta med reparationer av kyrkan och dess fastigheter. Vi delar med oss av våra kompetenser och lär oss nytt. Varannan måndag kl 9-12 under terminerna.

Välkommen att kontakta Folke Moberg telefon 35 54 19.

Arkivgruppen

Arkivgruppen fördjupar sig i kyrkans historia och lär sig välja ut och arkivera material om kyrkan. Varannan måndag kl 9-12 under terminerna.

Välkommen att kontakta Ingalill Sandberg telefon 21 98 03

Bild från congerdesign från Pixabay.

Bild från congerdesign från Pixabay.