Sammanträdesrummet Gnistan_Roine

Gnistan - Samtliga foton: Roine Wahlin

Bild från congerdesign från Pixabay.

Bild från congerdesign från Pixabay.