Kyrksöndag i Östhammar

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 september, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Söndagen den 27 september möttes församlingarna i delregion Norduppland i Östhammars Missionskyrka. Vi var ett trettiotal från Tärnsjö, Harbo, Östervåla och Tierp som reste dit tillsammans med buss. Dagen inleddes med gudstjänst i den fullsatta kyrkan.

mms_img-1847810217

Mötesledare var Yvonne Göransson, pastor i Östhammar. Temat för gudstjänsten  var mångfald och predikade gjorde Roger Henningsson, pastor och församlingsutvecklare i Region Mitt. Han utgick från Mark 3:31-35 och visade på att Jesus inspirerar oss att lyfta blicken och se att det finns andra människor utanför den egna kretsen. Mitt i en värld som vill få oss att tro att vi ska vara rädda för människor från andra länder så måste vi börja se på varandra med Jesu ögon. Vi angår varandra. Per Abrahamsson ramade in predikan med sånger som  knöt ab till ämnet.

mms_img14725140541

Efter gudstjänsten bjöds de cirka 100 deltagarna på kyrklunch och goda samtal i det närliggande församlingshemmet. Dagen fortsatte sedan med ett berörande föredrag av Kerstin Åkerman som under många år arbetat på Panzisjukhuset i Kongo. Hon berättade om det tuffa arbetet med våldtagna och misshandlade kvinnor på sjukhuset. Vi som var där åkte hem med nytt hopp och nytt engagemang för våra medmänniskor.