Kören-för-dagen 21/1

Vill du vara med och sjunga på gudstjänsten 21/1?

Vi ses kl 9.45 för övning.