Behöver du skjuts till kyrkan?

Ring till någon av följande personer inför gudstjänsten/samlingen så hjälper de dig att ordna kyrkskjuts!

Leif Brodén

0292-210 85

Rolf Edlund

0292-710 30